Sosterin ja eri toimijoiden yhteinen digitaalinen toiminta- ja tapahtumakalenteri

Sosterin ja eri toimijoiden yhteisen digitaalisen toiminta- ja taphtumakalenterin tavoitteena on

  1. edistää sähköistä, ajantasaista tiedonvälitystä,
  2. lisätä kaikkien kuntalaisten tietoisuutta alueen toiminnoista ja tapahtumista, jotka liittyvät terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen,
  3. lisätä alueella toimivien toimijoiden ja organisaatioiden yhteistyötä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä.
  4. välttää päällekkäistä tapahtumatarjontaa.
  5. tukea ja täsmentää ammattihenkilöiden antamaa palveluohjausta kuntalaisille ja asiakkaille.

Aiemmin alueella olevista toiminnoista ja tapahtumista ei ollut yhtenäistä tiedostoa, ei manuaalisessa eikä sähköisessä muodossa.

Vaihe

Kalenteri on koekäytössä yssi.fi -sivulla ja sen markkinointi on käynnistynyt. Sosteri on rahoittanut Savonlinnan seudun Kolomonen ry:n ylläpitämälle uudelle YSSI –nettisivustolle sähköisen toimintakalenterin, johon eri yhdistykset ja muut yhteisöt tuottavat itse sisältöä. Sisällön tuotanto on alkanut Sosterin, yhdistysten, Savonlinnan kaupungin ja alueen oppilaitosten toimesta. Sisällön tuottajia aktivoidaan lisää eri organisaatioista.

Kansalaisten arjen helpottaminen ja tuotoksen yhteentoimivuus

Tausta:

Tarve havaittiin ja idea kalenterin kehittämiseen syntyi syksyllä 2017 Sosterin ”Jonot pois” –prosessijohtamisen työpajapäivässä, jossa aiheena oli kotona asuvien vajaakuntoisten ja ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen. Työpajassa oli edustajat Sosterista, järjestöistä ja alueen koulutusorganisaatioista, jotka kaikki järjestävät erilaista toimintaa kuntalaisille. Työpajassa havaittiin eri toimijoiden palvelutarjonnassa selkeä yhteissuunnittelun ja kalenteroinnin tarve.

Toteutus:

Kehittämistoiminnan ydin on digitaalisen tapahtuma- ja toimintakalenteri Savonlinnan seudun Kolomonen ry:n ylläpitämällä yssi.fi -sivustolla. Toiminta- ja tapahtumakalenteriin tuotetaan helposti löydettävää tietoa eri tapahtumista ja toiminnoista alueen kuntalaisille tavoitteena lisätä palvelujen käyttöä ja edistää eri ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Toimintakalenterin avulla tilaisuuksien ja tapahtumien tuottajat pystyvät tekemään yhteistyötä tiivisti jo tapahtumien suunnitteluvaiheessa. Eri toimijat kokoavat nyt kaikki tapahtumatietonsa yhteiseen kalenteriin ja kuntalaisten ei tarvitse käydä etsimässä tietoa monilta eri sivustoilta. Tavoitteena on samalla lisätä yhteistyötä alueen toimijoiden kesken, jolloin tapatumien järjestämiseen saadaan synergiaetua toinen toisensa asiantuntemuksesta. Samalla voidaan estää sisällöllisesti ja ajallisesti päällekkäisten tapahtumien järjestäminen.

Onnistumiset ja haasteet

Olemme erityisen ylpeitä siitä, että tapahtumakalenterin syntyminen on saanut alkunsa tiiviin monitoimijaisen yhteistyön hedelmistä. Alueemme on pieni ja moni yhdistys kamppailee olemassaolonsa puolesta. Tämän toimintakalenterin myötä olemme saaneet lisättyä yhdistysten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä entisestään ja pienten yhdistysten asemaa on saatu yhteistyön avulla lujitettua. Eli toimintakalenterin tuoma hyöty on ollut monella tavoin merkittävää ja mikä kaikkein parasta, hyötyjinä ovat ensisijaisesti palveluja tarvitsevat ja käyttävät kuntalaiset.

Aiemmin haasteena on ollut eri sovellutusten keskinäinen yhteensopimattomuus, nykyisellään tarjolla ja käytössä on useita eri kalentereita (lähinnä maksullisille yleisötapahtumille), jotka nekään eivät ”keskustele keskenään”. Osa aiemmista yrityksistä on jäänyt puolitiehen. Tästä johtuen yhdistyksillä on ollut epäluuloa myös tätä kalenterihanketta kohtaan. Toistaiseksi tapahtumien vienti toimintakalenteriin on ollut melko laimeaa, mutta jotkut organisaatiot ovat lähteneet innolla mukaan. Lisäksi oman haasteensa tuo eri toimijoiden ja sektoreiden yhtäaikaiset hankkeet, koordinointiongelmat ja toimijaresurssien puute. Kehittämistyöhön ei ollut budjetoitu varoja, onneksi STEA:n ak-avustus ja Sosterin kohderahoitus kalenteriin mahdollistivat hankkeen.

Mukana olevat organisaatiot

  • Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
  • Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky, Sosteri