Suunnannäyttäjät-kilpailun säännöt

Järjestäjä

Väestörekisterikeskus, Lintulahdenkuja 4, 00531 Helsinki

Osallistumisoikeus

Kilpailuun voivat osallistua julkisen sektorin digitaalisia palveluita kehittävät tiimit kehittämällään digitaalisella palvelulla. Kilpailuun osallistuvan tiimin jäsenistä vähintään yhden tulee edustaa jotakin julkishallinnon organisaatiota ja kilpailuun ehdotettavan palvelun tulee olla julkistettu vuoden sisällä.

Kilpailuun voi osallistua myös sellaisella hankkeella tai kokeilulla, jonka lopputuloksena syntyvää tuotosta tai palvelua ei ole vielä valmiina.

Kilpailuun osallistuvan palvelun, hankkeen tai kokeilun tuotoksen tulee helpottaa kansalaisten arkea. Lisäksi palvelun, hankkeen tai kokeilun tuotoksen tulisi olla skaalatavissa muihin organisaatioihin tai toimialoille ja sen tulisi toteuttaa yhteentoimivuutta.

Kilpailuaika

Kilpailuaika on 11.4.-15.5.2018.

Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua verkkolomakkeella osoitteessa suomidigi.fi/suunnannayttajat.

Palkinto ja palkintoa koskevat ehdot

Väestörekisterikeskus vastaa tarjoamansa palkintomatkan järjestelyistä tarjottavan ohjelman, yöpymisen ja matkakustannusten (lennot Suomesta kohdemaahan ja takaisin) osalta. Muut palkinnon vastaanottamiseen liittyvät kustannukset (esimerkiksi päivärahat) ovat voittajatiimin organisaation tai organisaatioiden vastuulla.

Kilpailuaineistojen käyttö

Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja tietoja palvelun, hankkeen tai kokeilun sisällöstä voidaan käyttää kilpailuun liittyvään viestintään.

Henkilötietojen käsittely

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan kilpailun järjestelyihin liittyviin tarpeisiin. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä rekisteröitäviä tietoja ovat kilpailutiimin osallistujien nimet, organisaatiot ja asema organisaatiossa. Lisäksi tiimin ilmoittajan tietona tallennetaan ilmoittajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Lisätietoja kilpailuun liittyen voi kysyä sähköpostilla osoitteesta suomidigi@vrk.fi