Suunnannäyttäjät-kilpailun voittajaksi Terveyskylä.fi

Julkishallinnon digipalveluiden siilottomaan ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen kannustavan Suunnannäyttäjät-kilpailun voittajaksi on valittu viiden sairaanhoitopiirin (HUS / Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, TAYS / Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, OYS / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, KYS / Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, TYKS / Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri) yhteinen Terveyskylä.fi-palvelukokonaisuus (Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihanke). Kärkikolmikkoon sijoittuivat lisäksi Trafin Autoilija-sovellus ja mobiiliajokortti sekä Vantaan kaupungin Pilviakatemia.  Yhteensä kilpailuun ilmoittautui 30 ehdokasta. Voittaja valittiin yleisöäänestyksen ja arvovaltaisen raadin antaman pisteytyksen yhteistuloksena. Raatiin kuuluivat kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, OP Ryhmän digijohtaja Harri Nummela, Marttaliiton pääsihteeri ja Digi arkeen -neuvottelukunnan puheenjohtaja Marianne Heikkilä, Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari ja Valtiokonttorin digijohtaja Nina Nissilä.

Laaja yhteistyöhanke

Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihanke on viiden suomalaisen yliopistollisen sairaanhoitopiirin ympärillä toteutettava yhteistyöhanke vuosina 2016-2018. Strategisena tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä, laadukkaita, saavutettavia sekä taloudellisesti vaikuttavia digitaalisia erikoissairaanhoidon palveluita, jotka kytkeytyvät perinteisiin fyysisiin palveluihin. Palvelut skaalautuvat kansallisesti perustason terveydenhuoltoon sekä myös tuleviin sote-palvelurakenteisiin. Tavoitteena on myös kasvattaa terveydenhuollon ammattilaisten digitaalisaatio- osaamista sekä tuottaa digitalisaatioon liittyvän toiminnanmuutoksen kehittämisen ja tukemisen malli.

Käytännössä hankkeessa on ollut tavoitteena rakentaa Terveyskylä-palvelukokonaisuutta kansalaisille, potilaille ja sote-ammattilaisille. Myös osallistamisen mallien, innovaatiotoiminnan ja tieteellisen tutkimuksen kytkeminen digipalveluiden kehittämiseen on ollut tärkeässä roolissa. Tavoitteena on myös ollut tuottaa kansallisesti skaalautuva teknologia-alusta. Siihen voidaan tuottaa vakioidulla tavalla eri palvelutuottajien sekä potilasryhmien tarpeisiin tuotettuja sisältöjä. Lisäksi tavoitteena on ollut tuottaa kansallisella tasolla toimiva ja kansalliseen palveluväylään ja muihin valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin, kuten Kanta-palveluihin, kytkeytyvä palvelu. Hanke tekee yhteistyötä mm. ODA-, HYTE- ja VESOTE-hankkeiden, Kelan, THL:n ja potilasjärjestöjen kanssa.

Perustelut valinnalle

Voittajan valintaa perusteltiin seuraavin sanoin:

 • Ajankohtainen hanke, joka koskettaa laajasti kansalaisia. Työhön osallistuneilla tahoilla on ollut laaja ymmärrys aiheesta ja aidosta asiakastarpeesta. Myös jatkokehityspotentiaali on mittava.
 • Kyseessä on palvelu, joka:
  1. rakentaa ja luo uutta esimerkillisellä tavalla yhteiskunnan ja kansalaisten kannalta hyvin merkittävällä osa-alueella eli terveydenhuollon saralla,
  2. toimii sillanrakentajana fyysisen ja digitaalisen maailman välillä niitä yhdistäen ja jonka
  3. rakentamiseen on osallistunut laaja joukko erilaisia sidosryhmiä ja niiden yksittäisiä edustajia.
 • Terveydenhuoltoon skaalautuva palveluarkkitehtuuri ja yhteisöhanke, joka tuo digitaalisuuden avulla helpotusta ja hyötyä kansalaisen arkeen. Palvelukokonaisuus, joka skaalautuu sekä sote-ammattilaisille, potilaille että viranomaisille. Tässä keksinnössä on erityisarvo sillä, että etäpalvelut tuovat erikoissairaanhoidon palvelut ”lähipalveluiksi”, jotka ovat kansalaisen, potilaan ja lähimmäistensä käytössä 24/7. Erityinen ansio on ollut myös hyödyntää tieteellistä tutkimusta ja osallistamisen malleja kehittämisessä.
 • Virtuaalisairaala on saavutettava, lisää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja autonomiaa sekä mahdollistaa erilaisten käyttäjien rajapinnat (läheiset, kansalaiset, viranomaiset, terveydenhuollon ammattilaiset, tutkijat). Hanke on jo nyt yhdistänyt hyvin monitasoista osaamista ja verkostoja. Hankkeen kustannushyödyiksi povataan vaikuttavia lukuja. Yhtenäisen palvelupolun tarjoaminen asiakkaille tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa on palkitsemisen arvoinen innovaatioteko! Hankkeen vientimahdollisuudet ja mallintaminen ovat myös rajattomat. Toivon, että tässä yliopistosairaaloiden hankkeessa tullaan huomioimaan myös järjestöjen mahdollisuudet palveluntarjoamiseen.
 • Terveyskylä.fi:ssä eli kaikille kansalaisille avoimessa verkkopalvelussa on tarjolla hankkeen päättyessä 30 informaatio- ja neuvontapalveluita sekä potilasohjausta sisältävää ”taloa”, joissa palveluita tarjotaan 85 eri potilasryhmälle. Huhtikuussa 2018 palvelussa on kävijöitä jo kuukaudessa yli 300 000
 • Tärkeä osa soten digitalisoimisen kokonaisuutta.

Lisätietoja kilpailusta

Suunnittelija Henriikka Eloluoto, p. 02955 35124, suomidigi(at)vrk.fi TAI henriikka.eloluoto(at)vrk.fi