Artikkelit

Tiedolla johtaminen ja data-analytiikka

Tietoon perustuva päätös käyttää puolueetonta tietoa ensisijaisena päätösten perustana ja pyrkii johdonmukaisen prosessin kautta todennettavaan päätöstä tukevaan ohjeistukseen.

Pohjimmiltaan tiedolla johtamisessa kyse on siis ennen kaikkea toiminta- ja johtamisideologiasta. Ideologian mukaisesti päätöksentekijä nojaa tieteellisin menetelmiin, hypoteesiin ja sen testaamiseen sekä perusteelliseen analyysin ennen päätöksentekoa.

Käytännössä tiedolla johtamisen prosessi etenee loogisesti ongelman hahmottamisen kautta objektiiviseen tiedon ja tutkimuksen hankintaan ja saadun tiedon myötä ratkaisuun. Eli ymmärretään mitä päätetään ja mihin päätös perustuu.

Tiedolla johtamisen prosessin voi jakaa viiteen osaan:

  1. Ongelman määrittäminen. Mitä olemme päättämässä? Ratkottavaan ongelmaan on syytä kiinnittää huomiota ennen asiassa etenemistä, jotta prosessissa ei tutkita ja analysoida väärää asiaa, esimerkiksi ongelman seurausta.
  2. Olemassa oleva tieto. Minkälaista ongelmaan vastaavaa dataa tai tutkimustietoa meillä jo on aiheesta? Mitä tarvitaan lisää ja miten sitä saataisiin? Kerätään kaikki olemassa oleva data yhteen, jotta vastauksia tunnistettuun kysymykseen on mahdollista saada.
  3. Analysointi. Mitä teemme olemassa olevalle datalle, jotta se vastaa tunnistamaamme ongelmaan? Analysointi on tapauskohtaista.
  4. Johtopäätökset. Alun lisäksi toinen tärkeä vaihe on johtopäätösten tekeminen. Mitä olemme saaneet selville? Minkälaisiin toimenpiteisiin meidän tulisi sen perusteella ryhtyä? Analysoinnin on johdettava aina perusteltuihin johtopäätöksiin.
  5. Viestintä ja dokumentaatio. Kootaan yhteen työn tulokset ja viestitään niistä ymmärrettävästi päätöksentekijälle. Prosessi on turha, mikäli siitä saatuja johtopäätöksiä ei saada viestittyä eteenpäin.

Lisätietoa tiedolla johtamisesta ja data-analytiikasta

Tässäkin artikkelissa käytetyt materiaalit ovat osa tammikuussa 2018 järjestettyä tiedolla johtamisen ja data-analytiikan koulutusta. Koko tilaisuuden tallenteen voit katsoa täältä: https://www.youtube.com/watch?v=UByyXgRn6iQ&feature=youtu.be

Mikäli aihe kiinnostaa, niin jatka tiedolla johtamisen matkaasi näiden parissa:

Tiedolla johtaminen oli osa valtiovarainministeriön ja HAUS:in yhteistyössä järjestämää digitalisaation ilmiöitä ja niihin liittyvää osaamista kehittävän digiseminaarisarjan toista osaa. Sarjan ensimmäisessä osassa keväällä 2017 keskityttiin testaamaan konseptia ja valmentamaan julkisen hallinnon henkilöstöä ajatusmallin mukaisesti perusosaamiseen. Toisessa toteutuksessa, talvella 2017-2018, olivat vuorossa erityisosaamiset. Tutustu molempien osien valmennusmateriaaleihin Suomidigissä. Toisen osan teemoja on käsitelty myös Suomidigin artikkeleissa.

data-analytiikkatiedolla johtaminendataanalytiikkaanalysointipäätöksenteko