Suomidigi

Tieto päätöksenteon tukena – mikä muuttuu?

Tiedolla johtamisen teemat ovat jo pidempään olleet merkittävä osa johtamista ja päätöksentekoa koskevaa keskustelua. On helppoa olla samaa mieltä siitä, että päätösten tulisi perustua faktapohjaiseen analyysiin eikä mielipiteille tai asenteille.

Tässä ei sinällään toki ole mitään uutta, valistuneessa päätöksenteossa on toki tähänkin asti pyritty hyödyntämään käytettävissä olevat tiedot ja analysoimaan niitä mahdollisimman monipuolisesti, mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Mikä sitten on muuttunut? Paljonkin.

Tiedon määrä

Ensinnäkin, tietoa on yhä enemmän saatavissa, mikä aiheuttaa sekä positiivisen että negatiivisen haasteen päätöksenteolle. Tiedon määrän ja saatavuuden parantuessa myös oikean päätöksentekoa tukevan tiedon saatavuus on parantunut. Toinen puoli tiedon määrän lisääntymisessä on kuitenkin haaste hyödyllisen ja haitallisen tiedon erottamisessa sekä suurten tietomäärien hallinnassa.

Digitaalinen tieto

Toiseksi, tiedosta suurin osa on digitaalisessa muodossa, mikä mahdollistaa sen hyödyntämisen, eli päätöksenteon automatisoinnin. Myös tähän sisältyy sekä mahdollisuuksia että uhkia. Rutiininomaisten töiden, myös päätösten, automatisointi helpottaa elämäämme. Kone kuitenkin voi tietää vain sen verran kuin sille on opetettu, tai se voi oppia vain siten kuin se on opetettu oppimaan. Uhkana on, että jäämme joissakin tilanteissa algoritmien armoille. Päätöksenteossa tulee vastaan myös rajatapauksia, missä päätössääntöjen tulkintaan tarvitaan myös inhimillistä harkintaa.

Digitaaliset prosessit

Kolmanneksi, tietoa hyödyntävät prosessit ovat aidosti digitalisoitumassa. Digitalisaation onnistuminen edellyttää uudelleen ajattelua. Fyysisen maailman toimintojen sähköistäminen sellaisenaan ei tuota tavoiteltavia hyötyjä. Tästä meillä on valtaisa määrä esimerkkejä, kuten tietojärjestelmät, jotka on määritelty toimimaan vain omassa ympäristössään, yksittäisen tehtävän suorittamiseksi, kyvyttömänä vaihtamaan tietoa muiden tietojärjestelmien kanssa. Tämän ongelman paikkaamiseen on löydetty ratkaisuja robotisaatiosta. Tietojärjestelmien välisessä tiedonsiirrossa ihmistyötä on onnistuttu korvaamaan robottien avulla.

Tietojen yhdistely

Neljännen pilarin tiedolla johtamisen murroksessa muodostaa tietojen yhdistelyn mahdollisuudet. Digitaalista tietoa voidaan yhdistellä yhä uusin tavoin huikealla nopeudella. Tämä antaa lisää mahdollisuuksia tuottaa valtavia määriä uutta tietoa uusista näkökulmista sekä varmistaa päätelmiä.

Julkisen hallinnon Tietokiri-haaste

Tiedolla johtamisen mahdollisuudet on laajasti tunnustettu yksityisellä sektorilla ja niin paikalliset kuin ylikansallisetkin toimijat ulosmittaavat hyötyjä parhaillaan. Kuten monella muullakin elämän alueella, julkisen sektorin tehtävänä on paitsi hyödyntää tiedolla johtamista omassa toiminnassaan, myös luoda vastapainoa kaupalliselle toimintamallille yhteiskunnan yhteisten etujen edistämiseksi.

Valtiokonttori on käynnistänyt yhdessä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden, valtion yhteishankintayksikkö Hanselin sekä muiden konsernitoimijoiden kanssa #Tietokiri-ohjelman. Tavoitteena on edistää tiedolla johtamista julkishallinnossa. Ohjelmassa luodaan yhteistä mallia ja prosessia julkiseen tiedolla johtamiseen, rakennetaan yhteisiä analytiikkapalveluita sekä ennen kaikkea: edistetään tietoon perustuvan päätöksenteon kulttuuria julkisessa hallinnossa.

Tietokiri on alkanut, tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: www.tietokiri.fi

automaatiotietotiedolla johtaminendataanalytiikkapäätöksentekotietokirijohtaminen