Artikkelit

Tietosuoja – mistä on kyse?

Tietosuoja-asiat koskettavat meitä kaikkia – erityisesti sitten, kun EU:n uusi tietosuoja-asetus on voimassa. Huomioitavia osa-alueita ovat ensinnäkin oma henkilökohtainen tietosuojamme, mutta työelämälähtöisesti erityisesti henkilötietojen käsittely osana työtehtäviä. Ja kaikessa pitää huomioida digitalisaation tuomat reunaehdot.

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuo uusia mahdollisuuksia, mutta myös vaatimuksia, jotka kaikkien on hyvä tietää ja tunnistaa oman työn ja organisaation kannalta.

Tietosuojan toteutumisessa johdon rooli on äärimmäisen merkittävä. Omat perehdytysvideot esimiestehtävissä toimiville ja henkilötietoja työssään käsitteleville löytyvät osoitteesta arjentietosuoja.fi. Sivustolta löytyy laajasti myös muuta materiaalia tietosuojaan liittyen.

Omaa tietosuojaosaamistaan voi testata esimerkiksi tällä nettitestillä. Nettitesti-palvelu ei tallenna vastaajaan liittyviä tietoja.

Tietosuoja oli osa valtiovarainministeriön ja HAUS:in yhteistyössä järjestämää digitalisaation ilmiöitä ja niihin liittyvää osaamista kehittävän digiseminaarisarjan toista osaa. Digiseminaarisarjojen tuloksena syntyvät materiaalit ovat osa eOppivaa. Sarjan ensimmäisessä osassa keväällä 2017 keskityttiin testaamaan konseptia ja valmentamaan julkisen hallinnon henkilöstöä ajatusmallin mukaisesti perusosaamiseen. Toisessa toteutuksessa, talvella 2017-2018, olivat vuorossa erityisosaamiset. Tutustu molempien osien valmennusmateriaaleihin Suomidigissä. Toisen osan teemoja on käsitelty myös Suomidigin artikkeleissa.