Suomidigi

Vantaalla robotit ovat osa henkilöstöä

Vantaan ensimmäiset ohjelmistorobotit aloittivat työnsä jo vuoden 2018 alussa. Nyt vuoden 2019 aikana robotteja tulee paljon lisää ja ne rekrytoidaan suoraan henkilöstön osaksi – ja avuksi.

Robotit rekrytoidaan toimialoille normaaleina työntekijöinä ja rekryprosessin aikana niitä käsitellään kuin ihmistä: Robotit saavat Vantaan käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen, työaseman (virtuaalisen) ohjelmistoineen ja käyttöoikeuksineen, toimenkuvansa ja toimialansa mukaisesti. Rekryprosessin mukaisella käyttöönotolla pyritään siihen, ettei roboteista synny odottamattomia tietoturva- tai -suojariskejä sekä siihen että uuden robotin käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa.

Lisäksi robottien tehtävät haetaan suoraan henkilöstön jokapäiväisestä arjesta, yhdessä henkilöstön kanssa. Vantaan ideasalkussa henkilöstön edustajat voivat kertoa omia ideoitaan kohteista, joissa robotista olisi apua. Yhdessä tietohallinnon kanssa kohteiden vaikuttavuus arvioidaan ja vaikuttavimmista syntyvät suoraan robotisointikohteiden projektit. Käytännöllä varmistetaan kaksi asiaa:

  • se, että projekteilla on aina arvoa luova vaikuttavuus
  • se, että roboteista ihan oikeasti on apua henkilöstölle

Henkilöstö onkin Vantaan robotiikassa merkittävä tekijä. Roboteista ei etsitä henkilöstön korvaajia vaan täydentäjiä ja sähköisiä apulaisia. Roboteille halutaan löytää sellaisia tehtäviä, joissa henkilöstön voimavaroja kuluu hukkaan tai joita nykyisellä miehityksellä ei esimerkiksi ehditä hoitaa niin hyvin kuin pitäisi. Robotiikan tärkeimpänä tavoitteena on siis kasvattaa tuottavuutta, mutta ei korvaamalla ihmisiä, vaan vapauttamalla henkilöstöä tekemään sellaista työtä, joka tuottaa enemmän arvoa kuntalaisille ja muille kunnan palveluita käyttäville.

Esimies ohjaamaan ja valvomaan

Robotit työntekijöinä tarvitsevat esimiestä siinä missä elävät kollegansakin. Vaikka robotit eivät varsinaista henkilöstöjohtamista kaipaakaan, jää robottiesimiehen vastuulle silti paljon tehtävää. Robotit ovat väsymättömiä eivätkä tee virheitä, mutta ne toimivat luottaen saamansa tiedon oikeellisuuteen. Robottiesimiehen tärkeimpiä vastuita onkin varmistaa, että robotin saamat tiedot ovat oikein ja että robotti tietää säännöt joilla sen tulee tunnistaa poikkeuksia käsittelemissään tehtävissä – ja osata ohjata poikkeukset aina ihmiselle ratkaistavaksi.

Ihminen robotin kollegana on välttämättömyys. Kun Lean-filosofian mukaisesti robotille ohjataan vain selkeät isot käyttötapaukset, jäävät harvinaisemmat tai monimutkaisemmat aina ihmisen tehtäväksi. Näin ammattilaiset pääsevät myös entistä paremmin hyödyntämään omaa osaamistaan, digitaalisen assistentin hoitaessa helpot jutut.

Robottiesimiehen tulee myös toimia ensisijaisena kontaktihenkilönä robottikapasiteettia vuokraavan toimittajan suuntaan tilanteissa, joissa robotti on kohdannut ennalta arvaamattomia haasteita, jotta uusien tilanteiden vaatimat toimenpiteet osataan kouluttaa robotille oikein.

Ehkä tärkein vastuu robottiesimiehelle on kuitenkin robotiikan edustajan toimiminen organisaatiossa. Robottiesimies kuuntelee ja tukee robotin kanssa työskenteleviä ihmisiä, vastata kysymyksiin ja hälventää mahdollisia epäluuloja. Hän myös tunnistaa haasteita ja mahdollisuuksia sekä opastaa toimimaan oikein robotin kanssa, jotta robotista on aidosti sitä apua ja iloa, jota siltä odotetaan.

digitalisaatioohjelmistorobottivantaarobottiohjemistorobotiikkavantaan kaupunki