Suomidigi

WhatsApp@Kindergarten – virtuella inspektioner på daghem

Det började med en inbjudan till Iniö daghem. Daghemmet ligger ute i havsbandet och restiden är lång. Men jag visste att personalen och barnen vid daghemmet är vana med videomöten, så jag föreslog ett virtuellt dagisbesök. Efter lite trevande försök fick vi bästa kontakten via WhatsApp. Under besöket pratade jag med personalen men också barnen visade mig runt på dagiset och berättade om de alster som hängde på väggarna. Det blev ett riktigt trevligt besök. Efteråt funderade vi lite löst med kollegerna om man kunde utveckla den här erfarenheten till en metod inom tillsynen.

Då finansministeriet bjöd in till Kokeilukiihdyttämö, genom vilken man ville uppmuntra statens tjänstemän att utmana sina arbetsmetoder, var vi snabba att hoppa på tåget. Här skulle vi få både piska och morot till att gå från tanke till handling.

Jag kontaktade Iniö daghem igen för att fråga om de ville vara vårt testdaghem och de tackade ja. Vi funderade på olika scenarier; skulle vi göra ett trepartssamtal där vår jurist skulle sitta i Vasa och jag i Åbo? Skulle jag resa till Iniö och ta kontakt med vår jurist via videosamtal? Eller skulle vi i första skedet bara göra ett tvåpartssamtal? Vi valde det sista alternativet och kontaktade daghemsföreståndaren och slog fast ett mötesdatum. Vi dokumenterade tillsynsbesöket för att senare kunna presentera vårt försök för kollegerna. Här kan jag tillägga att tillsynsbesöket var iscensatt.

Vid utvärderingen av försöket konstaterade vi att det nog finns många frågetecken som bör rätas ut innan vi kan ta i bruk metoden, inte minst de juridiska aspekterna och hur vi får till stånd en uppkoppling som klarar av sekretessen. Alla tillsynsbesök kan inte göras via video, men ifall det är frågan om enklare aspekter som skall diskuteras är det här absolut en metod som kan användas. Det positiva med det här försöket var att vi fick in barnens delaktighet och deras röst blev också hörd. Deras medverkan skall dock göras med avvägning och vårdnadshavarens samtycke.

Ännu är det mycket kvar att fundera på innan det går att systematisera det här, men i framtiden kommer säkert de digitala redskapen att användas också för detta ändamål. Vi tackar finansministeriet som gav oss en puff framåt och mod att testa vår idé och Pargas stad och framför allt Iniö daghem som ställde upp som provkaniner.

digitalisointidigitaliseringsmåbarnspedagogikdagheminspektiontillsynvarhaiskasvatuspäiväkotitarkastuskäyntivalvonta